Search for tag: "universiteitsraad"

Stel je kandidaat voor de medezeggenschap!

Stel je kandidaat voor de medezeggenschap! Vice-rector magnificus Hester Bijl vertelt waarom zij belang hecht aan een goede medezeggenschap.

From  Scheen D.A.C. Universiteit Leiden on January 7th, 2020 0 likes 33 plays 0