Search for tag: "qualtrics"

Samenwerken in Qualtrics

Deze screencast legt uit hoe je binnen Qualtrics een survey kunt delen met collega's. Dus samen een survey maken, aanpassen of alleen leesrecht geven.

From  Roos K.J. Universiteit Leiden on April 24th, 2018 0 likes 65 plays 0