Search for tag: "qualtrics"

Samenwerken in Qualtrics

Deze screencast legt uit hoe je binnen Qualtrics een survey kunt delen met collega's. Dus samen een survey maken, aanpassen of alleen leesrecht geven.

From  Karel Roos on 24-Apr-2018, 11:13 GMT+2 0 likes 148 plays 0