Search for tag: "onderwijsvisie"

Onderwijsvernieuwing in 8 ambities

De onderwijsvisie Learning@LeidenUniversity geeft aan waartoe we onze studenten (willen) opleiden en welke (nieuwe) eisen dat stelt aan curriculum en leeromgeving. Deze visie biedt een…

From  Steen S. van der Universiteit Leiden on June 21st, 2018 0 likes 120 plays 0