Search for tag: "medezeggenschap"

Instemmingsrecht medezeggenschap

Deze video is onderdeel van de online basiscursus medezeggenschap. Aankomende leden van de Universiteitsraad en de Faculteitsraad kunnen zich met behulp van deze cursus voorbereiden op het werk in de…

From  Roon C.J. de Universiteit Leiden on January 24th, 2020 0 likes 11 plays 0  

Stel je kandidaat voor de medezeggenschap!

Stel je kandidaat voor de medezeggenschap! Vice-rector magnificus Hester Bijl vertelt waarom zij belang hecht aan een goede medezeggenschap.

From  Scheen D.A.C. Universiteit Leiden on January 7th, 2020 0 likes 39 plays 0