Search for tag: "innovatie"

Interactive video Innovaties in Onderwijs (versie 2)

Dit is een interactieve video behorende bij het vak Innovaties in Onderwijs van de Universitaire Lerarenopleidingen van de Universiteit Leiden (ICLON). Er worden vier perspectieven op innovaties in…

From  Roos K.J. Universiteit Leiden on January 22nd, 2020 4 likes 396 plays 0