Search for tag: "google"

Cleveringa Oratie 2018 door Corinne Dettmeijer

De nieuwe privacywetgeving bemoeilijkt de bestrijding van mensenhandel: minderjarige slachtoffers worden vaak niet meer geregistreerd. Cleveringahoogleraar Corinne Dettmeijer riep in haar oratie…

From  Steen S. van der Universiteit Leiden 2 Months ago 0 likes 54 views 0  

Get It in Google Scholar (ENG)

From  Hulsker K. Universiteit Leiden 4 Months ago 0 likes 69 views 0  

Get It in Google Scholar (NL)

From  Hulsker K. Universiteit Leiden 5 Months ago 0 likes 48 views 0  

Introductie Google Classroom

Kennismaking met Google Classroom

From  Roos K.J. Universiteit Leiden 2 Years ago 0 likes 12 views 0