Search for tag: "europalezing"

Oostenrijkse vergezichten op Europa

Op 1 juli neemt Oostenrijk het roulerende voorzitterschap van de Europese Unie over van Bulgarije. Een mooie aanleiding om oud-president Heinz Fischer van Oostenrijk zijn licht te laten schijnen…

From  Steen S. van der Universiteit Leiden on June 12th, 2018 0 likes 35 plays 0