Search for media from: "Nuland M. van Universiteit Leiden"

Het Leidse Tutorprogramma

De afgelopen jaren is er veel gepubliceerd over de toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs. Daaruit blijkt onder meer dat kinderen van laagopgeleide ouders vaker een lagere schooladvies…

From  Nuland M. van Universiteit Leiden on 29-Jul-2019, 12:00 CEST 0 likes 548 plays 0