Search for media from: "Roon C.J. de Universiteit Leiden"

Instemmingsrecht medezeggenschap

Deze video is onderdeel van de online basiscursus medezeggenschap. Aankomende leden van de Universiteitsraad en de Faculteitsraad kunnen zich met behulp van deze cursus voorbereiden op het werk in de…

From  Roon C.J. de Universiteit Leiden 0 likes 40 plays 0